Korper & Partneri

POVIJEST DRUŠTVA

Korper&Partneri – odvjetničko društvo sa dugom tradicijom 

Odvjetnici Dina Korper i Zdenko Haramija 1979. godine su osnovali ured, a čim je to zakonodavni okvir dopustio, u Sudski registar upisano je odvjetničko društvo Korper & Haramija.

Društvo je, nakon smrti odvjetnika Haramije 2006. godine, promijenilo tvrtku u sadašnju Korper&Partneri.

Krajem 2010. godine dolazi do spajanja društva Korper&Partneri sa Zajedničkim odvjetničkim uredom Dragutin Sikirić & Tomislav Hadžija. Odvjetničko društvo Korper&Partneri preuzima sve dotadašnje predmete ureda Dragutin Sikirić & Tomislav Hadžija.

Društvu Korper&Partneri bila je iznimna čast surađivati s dr. Dragutinom Sikirićem i Zdenkom Haramijom, koji su obojica nositelji Plakete “Dr. Ivo Politeo” s poveljom, najvišeg priznanja kojeg za postignuća u odvjetništvu dodjeljuje Hrvatska odvjetnička komora.

Naša današnja organizacijska struktura omogućava pokrivanje predmeta iz širokog područja pravne problematike. Iako se naše Društvo pretežno bavi intelektualnim vlasništvom u svim njegovim pravnim aspektima, u jednakoj mjeri i s jednakim uspjehom rješavamo predmete iz cjelokupnog područja građanskog i trgovačkog prava. Odvjetnici našeg društva koriste svoju pravnu i tehnološku stručnost za ostvarenje ne samo pravnih, već i ekonomskih i financijskih probitaka naših stranaka.

PODRUČJA PRAKSE

Odvjetničko društvo Korper & Partneri započelo je profiliranje i specijalizaciju iz područja prava intelektualnog vlasništva u trenutku osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH 1991. godine.

Odvjetničko društvo Korper & Partneri pruža potpunu pravnu uslugu iz korporativnog prava, pravnu podršku i savjetovanje u predmetima iz svih područja građanskog prava.

Zastupamo stranke pred mnogim domaćim i međunarodnim institucijama, u međunarodnim arbitražnim postupcima, kao i u različitim postupcima alternativnog rješavanja sporova.


Redovito djelujemo kao stručni savjetnici odvjetnicima, pojedincima i trgovačkim društvima pružajući podršku u predmetima koji se tiču intelektualnog vlasništva i povezanim predmetima. U komunikaciji se redovito koristimo engleskim, francuskim, talijanskim i njemačkim jezikom.

Naši odvjetnici i suradnici su multidisciplinarno obrazovani, služe se s više svjetskih jezika i zadovoljavaju najviše standarde struke, pa njihove vještine i veliko iskustvo osiguravaju efikasan i individualiziran pristup svakom predmetu. Uz to, neki od njih su uvaženi autori i predavači s međunarodnim ugledom.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Odvjetničko društvo Korper & Partneri ima specijalistički odjel za pravo intelektualnog vlasništva.

Društvo pruža usluge savjetovanja o svim aspektima intelektualnog vlasništva: zaštiti, registriranju, iskorištavanju, provedbi zaštite, poreznim pitanjima, te također o licenciranju, zajedničkim pothvatima (joint venture) i prijenosima prava.

Društvo raspolaže tridesetogodišnjim iskustvom s područja autorskih prava i njihove zaštite; u pitanjima paralelnog uvoza; problematike trgovinskih sporazuma i koncesija; predmetima koji se tiču trgovačkih ugovora; tržišnog natjecanja i regulatornim pitanjima, a u kojima je intelektualno vlasništvo kao pravo važan dio portfelja. Također, strankama se pružaju usluge dubinske analize poslovanja (due diligence) u odnosu na prava intelektualnog vlasništva.

Specijalnost društva je zastupanje u parnicama koje se tiču povreda patenata, žigova, industrijskih dizajna i autorskih prava, kao i postupcima koji uključuju poslovne tajne, nepošteno tržišno natjecanje, nepošteno trgovanje, računalno pravo i krivotvorenje.

Od sektora u kojima je Društvo svojom stručnošću doprinijelo razrješenju parničnih postupaka ističu se  farmaceutika, biotehnologija i zaštita zdravlja, opća proizvodnja, izdavaštvo, radiodifuzija i računarstvo. Tijekom godina Društvo je bilo aktivno uključeno i doprinosilo izradi prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se regulira područje prava intelektualnog vlasništva.

Članovi smo niza međunarodnih organizacija iz područja intelektualnog vlasništva, poput AIPPI (Association for the Protection of Intellectual Property/Udruženje za zaštitu intelektualnog vlasništva), INTA (International Trademark Association/Međunarodno udruženje za žigove), EPI (European Patent Institute/Europski patentni institut).

STRANKE I MEĐUNARODNA SURADNJA

Portfelj Društva sastoji se od više stotina stranaka te uključuje multinacionalne korporacije, mala i srednja poduzeća, obrtnike, te razvojne pothvate poduzetnika, ali i fizičke osobe koje se Društvu obraćaju s problemima iz brojnih pravnih područja.

Odvjetničko društvo Korper & Partneri blisko surađuje s izabranim odvjetničkim uredima u svim državama regije.

Društvo je također dio raširene svjetske mreže pravnih stručnjaka. Korper & Partneri dnevno surađuju s poznatim međunarodnim odvjetničkim uredima iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike.

Odvjetnici Društva aktivno djeluju na polju edukacije stručnjaka za intelektualno vlasništvo te su do sada držali brojna predavanja i seminare u zemlji i inozemstvu.

Osim toga, Društvo usko surađuje i s akademskom zajednicom. Odvjetnica Dina Korper Žemva predavač je i nositelj kolegija iz prava Intelektualnog vlasništva na više akademskih institucija u Republici Hrvatskoj.

 

POSLOVNA NAČELA

Partneri i suradnici u odvjetničkom društvu Korper & Partneri dijele zajedničku filozofiju i predanost strankama.

Misija Društva je izgradnja trajnih odnosa sa strankama, temeljenih na snažnom osjećaju povjerenja u pravne sposobnosti i integritet svih odvjetnika Društva i ostalih zaposlenika.

Kontinuirana edukacija svih djelatnika Društva putem seminara, specijaliziranih tečajeva i postdiplomskih studija snaga je kojom se Društvo iznimno ponosi, a osnovni cilj ovakvog pristupa je adekvatno i profesionalno zadovoljenje svih zahtjeva naših stranaka.

Povjerenje i zadovoljstvo stranaka našim radom izuzetno nam je važno. Naš cilj je ispravno pristupiti konkretnom pravnom pitanju, a da pritom iz vida ne ispustimo utjecaje pravnih postupaka koje vodimo na cjelokupno poslovanje naših stranaka.